Start På HTML

I denne artikel vil jeg forklare lidt om HTML markup og "!DOCTYPE".

HTML Markup

Alle tags i HTML starter med "<" og slutter med ">", dette er vist her under.

<body>

De fleste tags kommer med et start og slut tag, et eksempel er vist her under.

<body>
</body>

Et slut tag er defineret af en skråstreg "/" foran element navnet.

Attributterne og deres værdier skal være efter element navnet i start tag, der er et eksempel herunder.

<div style="border:1px solid #DAA520;">

Man kan også definere en kommentar eller flere hvis man har lyst til det, dette gøres som vist her.

<!-- Dette er en kommentar -->

Dokument Typen

For at definere et HTML dokument, så er en browser nødsaget til at vide hvilken version af HTML der er tale om, i alle eksempler anvender jeg HTML 5.

Man definerer en doctype før noget som helst andet i et dokument, dette er vist her under som HTML 5.

<!DOCTYPE html>
<html>
	...
</html>

Der er også XHTML 1.0 samt 1.1, eller den aldrende HTML 4.01, disse vil jeg ikke komme nærmere ind på, da jeg har valgt at fokusere på HTML 5.