Start Med SQL

I denne artikel vil jeg forklare lidt om det absolut basiske i SQL, mere specifikt select, update, delete og insert kald, nogle af dem har mere end en metode, disse vil blive vist i flere udgaver.

INSERT INTO

For at indsætte data, så er det "INSERT" man skal bruge, selve syntaksen er nem, men der er to måder at gøre det på.

INSERT INTO nyhed
SET nyhedid = NULL,
nyhednavn = 'Eksempel',
nyhedindhold = 'Eksempel på indhold',
nyheddato = '2014-10-08';

Man kan også bruge en anden metode, den metode der er vist herunder, kan bruges til at insætte mere end et sæt data af gangen.

INSERT INTO nyhed (nyhedid, nyhednavn, nyhedindhold , nyheddato) VALUES
(NULL, 'Nyhedsnavn 1', 'Exempel på indhold', '2014-10-08'),
(NULL, 'Nyhedsnavn 2', 'Exempel på indhold', '2014-10-08');

Hvert sæt data skal være i parentes og disse skal adskildes af et komma, felt orden er sat i den parentes der er før VALUES.

SELECT

Man kan også hente data, dette er nemt nok, når man har noget data i en tabel, lad os antage at du har tilføjet en række eller to og dem vil vi gerne hente igen, der er to måder at gøre dette på, første måde er ved at definere de felter som man har brug for.

SELECT nyhedid, nyhednavn, nyhedindhold, nyheddato
FROM nyhed;

Man kan også bruge en stjerne i stedet for at definere alle felter, stjerne betyder alle felter i den givne tabel, så hvis man skal bruge alle felter, så kan man lige så godt bruge en stjerne, se eksempel herunder.

SELECT *
FROM nyhed;

UPDATE

Ændre på data i en tabel, her bliver vi nød til at bruge "WHERE" for at begrænse vores ændringer, se eksempel her under.

UPDATE nyhed
SET nyheddato = '2014-10-09'
WHERE nyhedid = 1;

Som man kan se her, så bruger vi "WHERE" til at begrænse hvor meget der skal ændres. Mellem "SET" og "WHERE" defineres felt og værdi i par, og adskilt af komma.

Advarsel, hvis man glemmer "WHERE" samt hvilke felter der er berørt, så bliver alle data i tabellen ændret i forhold til "SET" felter og værdier.

DELETE FROM

Man kan også slette data, hvor "WHERE" anbefales, ellers tømmer du bare tabellen og der er en mere effektiv metode til det.

DELETE FROM nyhed
WHERE nyhedid = 1;

Advarsel, hvis man glemmer "WHERE" samt hvilke felter der er påkrævet til sletning, så kan man lige så godt bruge "TRUNCATE", som vist her under.

TRUNCATE nyhed;

Det er ikke særlig smart at slette alle rækker i en tabel enkeltvis, man kan lige så godt bruge "TRUNCATE", da den fjerner data filen og genskaber tabellen.