Apache Virtual Host 2.4.x

Apache er en af de førende webservers i hele verden, den kan konfigureres på mange måder, og et plus er virtual hosts.

I denne artikel vil jeg gennemgå forskellen mellem version 2.2.x og 2.4.x i henhold til virtual host filerne og fortælle kort om de enkelte opsætninger der er ændret, denne artikel er til version 2.4.x af apache.

Min Konfiguration

Da der er nogle små forskelle fra version 2.2.x til 2.4.x, så vil jeg vise jer min konfiguration, og bagefter fortælle om forskellen, filen her under er eksempelvis "dk.halmark.conf".

<VirtualHost *:80>
	ServerAdmin webmaster@localhost

	ServerName halmark.dk
	ServerAlias www.halmark.dk

	DocumentRoot /var/www
	<Directory />
		Options FollowSymLinks
		AllowOverride None
	</Directory>
	<Directory /var/www/>
		Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
		AllowOverride None
		Require all granted
	</Directory>

	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

	# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
	# alert, emerg.
	LogLevel warn

	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Konfigurationen Forklaret

Man kan med fordel læse min artikel omkring Apache Virtual Host 2.2.x, her er blot de væsentlige forskelle.

"Order Allow, Deny" er blevet udskiftet med "Require", med require kan definere enten et domæne eller en IP adresse, lad os se nærmere på det.

# domæne adgangskontrol
Require host localhost denied
# eller
Require host localhost granted
# IP adgangskontrol (enten IPV4 eller IPV6)
Require ip 127.0.0.1 denied
# eller
Require ip 127.0.0.1 granted

For at sikre sig at alle kan læse siderne i en mappe, så kan man bruge nøgleordet "all".

Require all granted
# eller nægt adgang
Require all denied

Det var lige det væsentligeste i forhold til virtual host kriterierne.