Unix Rettigheder

Rettigheder er en god ting, specielt denne form for rettigheder som er ret smart. Men det kræver at man har adgang til en terminal, eller shell, hvor man kan få adgang til et posix kompatibelt system (Unix, Linux, BSD, OS X eller lignende.), man kan også bare læse artiklen for at få en forståelse for disse rettigheder, det er helt op til dig.

I denne artikel vil jeg gennemgå Unix rettigheder samt de mest brugte værktøjer og samtidig fortælle kort om hvad de gør.

Rettighederne I Sig Selv

De mest brugte rettigheder er et tre cifret tal, disse cifre kan være mellem 0 og 7, begge inklusiv, første cifer er ens egne rettigheder, andet cifer er ens gruppes rettigheder og tredje cifer er alle andres rettigheder.

Lidt nærmere forklaret, så er læse rettigheder til en fil et 4 tal, skrive rettigheder er et 2 tal og eksekvere rettigheder er et 1 tal. Disse tre tal kan man lægge sammen, for at få de ønskede rettigheder, jeg har lavet en fin tabel over rettighederne.

Rettighed Værdi
Læse 4
Skrive 2
Eksekvere 1

I eksemplet herunder bruges programmet chmod, dette program kommer jeg nærmere ind på senere i artiklen. I selve eksemplet prøver vi at give både læse og skrive rettigheder til alle, inklusiv dig selv og din gruppe.

chmod 666 test.fil

Grunden til at vi kan bruge tallet 6 er på grund at vi lægger tallet for at læse (4) sammen med tallet for skrive (2), hvilket giver et 6 tal.

De mest brugte tal kombinationer er 644, hvis den skal eksekveres også, så er det 755.

Hvis du en dag skulle få brug for at skjule en fil, så brug følgende tal 000, og ja det er tallet nul, som eksemplet herunder viser.

chmod 000 test.fil

Hvis du skulle få brug for filen igen, så skal du bruge chmod igen for at få adgang til filen, men det er ikke et problem, for man kender filnavnet.

Programmet chmod

Er, i og for sig, et program der ændrer på dine filers rettigheder. Programmet chmod kan ikke ændre på ejer eller gruppe af en fil eller et bibliotek, der til skal man bruge chown, som er beskrevet længere nede.

Man kan bruge nogle flag, enten enkelt vis eller sammen, jeg vil skrive lidt om de mest brugte.

Flag	Betydning
-v	Verbose, den fortæller mere om hvad den gør, i stedet for intet.
-R	Recursive, bruges når du skal igennem en mappe og undermapper, på samme tid.

Man kan vælge flere mål, disse er adskilt af mellemrum, se eksemplet her under.

chmod 644 test.fil readme.txt config.php index.php

Advarsel: Brug aldrig -R som root, da man kan ende op med et system som ikke virker bagefter.

Programmet chown

Programmet chown er meget lig chmod, der dog nogle forskelle som nævnes, eksempelvis metoden man angiver ejer og gruppe.

Der er to måder som man kan gøre dette på, de er begge vist herunder.

chown halmark:halmark test.fil
chown halmark: test.fil

Bemærk at begge metoder er ens i resultatet.

Der også en række flag som der kan bruges, de mest brugte er nævnt ovenfor og de gør det samme.

Advarsel: Brug aldrig -R som root, da man kan ende op med et system som ikke virker bagefter.