Videre Med PHP

Der er meget at lære i PHP, rigtig meget. Her giver jeg en del tricks og tips til hvordan jeg skriver kildekode, med det sagt, så har jeg min egen kode standart, for den sags skyld, så har vi alle en eller anden standart som vi følger, om end vores egen.

Min Kode Standart

Jeg bruger altid et mellemrum mellem en funktions navn og dennes argumenter, til argumenterne bruger jeg altid dobbelt anførsels tegn og dette gælder ikke når der variabler indvolveret, en functions argumenter sætter jeg altid inden for en parantes.

<?php
echo ("Hello World!");
?>

Jeg bruger også tabulator indryk når jeg er i en løkke, et godt eksempel er vist herunder.

<?php
if ($count == 1) {
	echo ("Tallet er 1");
}
?>

Bemærk at når der er en løkke i en løkke, så bliver tabulator indrykket større, som vist her under.

<?php
if (is_numeric ($count)) {
	while ($count < 10) {
		echo ($count);
		$count++;
	}
}
?>

Når det kommer til arrays (en samling af variabler) så bruger jeg udelukkende enkelt anførsels tegn, dette er for at det ikke kommer til at genere koden eller give en fejl.

<?php
// Min metode
$array['key1'] = 1;
// Men det kan gøres sådan
$array["key1"] = 1;
?>

Forestil dig at du har en tekst streng som skal igennem echo og du har en variabel i et array.

<?php
// Min metode
$array['name'] = "halmark";
echo ("Dit navn er " . $array['name']);
// Dette kan give utilregnelige resultater
$array["name"] = "halmark";
echo ("Dit navn er " . $array["name"]);
?>

Undtagelser

Switch er en løkke, men den er også en undtagelse i forhold til de andre løkker, se eksemplet.

<?php
switch ($animal) {
case "Hest":
	echo ("Hest");
	break;
case "Gris":
	echo ("Gris");
	break;
default:
	echo ("Ikke et dyr");
	break;
}
?>

Et Par Tips

Man kan også sammensætte to tekst strenge, dette gøres ved at angive et punktum "." som er vist herunder.

<?php
$string = $string1 . $string2;
// Eller
$string = "Hello" . " World!";
?>

Det at lægge 1 til et andet tal, kan gøres på tre måder, disse er alle vist nedenfor.

<?php
$int = $int + 1;
// Eller
$int += 1;
// Eller
$int++;
?>

Det samme gælder at trække 1 fra et andet tal, erstat da alle plus tegn med minus.