Start På PHP

PHP i sig selv kan en del, men det er op til dig at sætte det sammen så det giver det ønskede resultat, jeg kan kun give nogle guidelines til at komme i gang med, du bliver selv nød til arbejde videre med det. Jeg kan klart anbefale Notepad++ (windows) til at redigere og wampserver (windows) til at vise dine PHP filer i en browser, på Linux kan man blandt andet bruge apache med php installeret samt gedit, vim, emacs, nano eller hvilken editor man nu bedst kan lide.

I denne artikel vil jeg gennemgå et meget simpelt PHP script samt fortælle lidt om syntax (sprogets opbygning).

Hello World!

Et af de simpleste scripts som jeg kender til, vi kommer til at bruge functionen echo, senere vil jeg komme ind på alternativer, echo gør det at den laver et output, en eller flere string's, en string består af tekst, som det vises i eksemplet herunder.

<?php
echo ("Hello World!");
?>

Lidt nærmere forklaret, så for at starte bruger vi en form for tag, alt hvad der er indenfor i det tag, vil blive fortolket af PHP, et tomt eksempel bliver her vist.

<?php
?>

Man kan også gøre det på en anden måde, det hedder "short open tag", denne indstilling er i din php.ini fil, men den gør at du kan bruge følgende.

<?
?>

I alle mine eksempler vil der være brugt den lange udgave, da den korte udgave er fjernet i version 7.0.0 og frem efter af PHP.

I PHP kan man som tidligere nævnt, bruge echo til at skrive det, enten i en PHP fil som bliver hentet af en browser eller hvis du bruger CLI udgaven, så kan du også få det vist på skærmen, så vores echo fra tidligere vil give dette resultat.

Hello World!

Alternativ Til Echo

Man kan også bruge print i stedet for echo, det er vist her under og det giver samme resultat i dette tilfælde, jeg foretrækker at bruge echo.

<?php
print ("Hello World!");
?>

Syntax (Sprogets Opbygning)

Alle linjer afsluttes med semikolon, med mindre at det er en løkke, løkker kan være en af følgende for, foreach, if, while eller switch, eksempel er vist her under.

<?php
for ($count = 0; $count < 10; $count++) {
	echo ($count);
}
?>

Hvilket giver følgende resultat, bemærk at hvis du bruger en webserver så vil resultatet blive på en linje.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10